0906 307 407

025.Bán khách sạn Đường Phó Đức Chính, cao ốc kèm đất bên cạnh để xây lên ghép tầng. Giá 17 triệu đô ~ .Mr.Nam Tiến 681

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *